backgroundsarphatistraat

Wijzigingen in de belastingheffing m.i.v. 01/01/13

Wijzigingen in de belastingheffing m.i.v. 1 januari 2013
Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013, de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de Wet elektronische registratie notariële akten. In dit bericht geeft het ministerie van Financiën een overzicht van de belangrijkste, cijfermatige wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2013.
De inflatiecorrectie voor 2013 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 1,022%. In de tekst zijn tussen haakjes de bedragen vermeld zoals die gelden voor 2012.


Lees hier alles over de wijzigingen in de belastingheffing

Met oog voor mens, millieu en maatschappij