paleis

Uitnodiging Paleisssymposium Depopulation: analyses and perspectives

Zeer geachte Heer Herrebout,

De Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam organiseert jaarlijks twee symposia in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Gastheer en gastvrouw bij dit symposium zijn Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix zal eveneens deelnemen aan dit symposium. 

Het symposium gaat over bevolkingsdaling in rurale gebieden: Depopulation: analyses and perspectives. Er is één gastspreker die zijn licht zal laten schijnen over het thema, te weten Professor Mark Shucksmith, Newcastle University Institute for Social Renewal. Daarna zijn er drie parallelle workshops waarin verschillende aspecten van bevolkingsdaling worden besproken. 

Hartelijk dank voor uw reactie. Hierbij bevestigen wij uw deelname aan het Paleisssymposium Depopulation: analyses and perspectives op donderdag 15 juni om 14:00 uur

In de bijlage van deze e-mail treft u de persoonlijke toegangscode voor het betreden van het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Bij aankomst vragen wij graag uw aandacht voor het volgende:

Algemene informatie:

  1. De toegang is uitsluitend via de ingang aan de Damzijde van het Paleis op vertoon van uw identiteitsbewijs en bijgevoegde persoonlijke toegangscode.
  2. U kunt de bijlage van deze e-mail met toegangscode printen en meenemen of, indien u over een smartphone beschikt, rechtstreeks vanaf uw display tonen bij de ingang. De Koninklijke Marechaussee zal u hiernaar vragen. 
  3. Het is niet mogelijk auto's te parkeren op het terrein van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Wij raden u aan zoveel mogelijk met openbaar vervoer te komen of uw auto te parkeren in een van de parkeergarages in de omgeving van het Paleis.

Programma:

13:20 - 13:45 uur

Aankomst van de genodigden

13:45 - 13:55 uur

Begroeting van de genodigden

13:55 uur

Opening van het symposium

14:00 uur

Inleiding door Professor Mark Shucksmith

14:30 uur

Aanvang werkgroepen

 

 

a. Social and cultural consequences

 

 

Introductie: Professor dr. Joost Dessein. Moderator: mevrouw drs. Angelique van Wingerden

 

 

b. Economical on physical aspects of depopulation:

 

 

Introductie: dr. Philipp Oswalt. Moderator: dr. Nol Reverda

 

 

c. Depopulation: future perspectives

 

 

Introductie: mevrouw Professor dr. Maria Nijnik. Moderator mevrouw Professor dr. ir. Bettina Bock

16:00 uur

Pauze

16:30 uur

Plenaire terugkoppeling 

17:30 uur

Aperitief en diner in de Burgerzaal

20:00 uur

Gesprek met het publiek o.l.v. Tracy Metz

21:00 uur

Borrel

In geval van verhindering of vertraging op de dag zelf kunt u contact opnemen met ondergetekende.   

Met vriendelijke groet,

...

Evenementen & Office

Koninklijk Paleis Amsterdam

Met oog voor mens, millieu en maatschappij