backgroundsarphatistraat

Oproep voor ondernemers in regio Amsterdam okt 2013

Onderstaand een oproep voor ondernemers in Amsterdam en omstreken, die iets hebben met Zeeuws-Vlaanderen.

Voor meer informatie over Zeeuws-Vlaanderen kunt u terecht op www.onbegrensdzeeuwsvlaanderen.nl.

Aan: Bedrijven en organisaties in en om Amsterdam met connecties met Zeeland/Z-Vl
Van: Stedenband Amsterdam-Sluis
Betreft: Samen bouwen aan ‘Amsterdam Verantwoordelijke Hoofdstad‘ en projecten van Amsterdam met Sluis/Zeeuws-Vlaanderen


Wij vragen u samen te werken met de concrete initiatieven stedenband Amsterdam-Sluis

Burgemeester van der Laan en Amsterdam werken sinds eind 2010 samen met 3 gemeenten gelegen aan de randen van Nederland in regio’s met de grootste krimp (Sluis, Heerlen en Delfzijl). Amsterdam blijft groeien als metropoolregio en als toonaangevend zakelijk knooppunt in Europa. Amsterdam wil ook een verantwoordelijke hoofdstad zijn en meedenken en werken met de uitdagingen van de krimpregio’s in ons land. In dit kader wordt er gewerkt aan een nieuwe vorm van governance van wederkerige uitwisseling tussen Amsterdam en de 3 krimpgemeenten bestaande uit:
- Delen van kennis, deskundigheid en netwerken (government to government assistance)
- Faciliteren van initiatieven uit de samenleving (society to society assistance).
Wij vragen partners in en om Amsterdam om mee te doen met het gevoel van Amsterdam Verantwoordelijke Hoofdstad en dan in het bijzonder v.w.b. Sluis (Zeeuws-Vlaanderen). We vragen om uw know-how, capaciteit en sponsoring voor de volgende concrete projecten:

 • Sluis en de grensregio als broed- en belevingsplaats voor Nederlandse taal en literatuur
  Sluis heeft iets met taal. Het ligt op de grens waar de 2 taalgebieden van het Nederlands samen-komen. ‘De Dikke van Dale’ komt uit Sluis en nog veel meer. Om deze regio verder te ontwikkelen als broed- en belevingsplaats voor taal en literatuur start in 2014 de Literaire Residentie Sluis. Nederlandse en Vlaamse schrijvers wonen en werken tijdelijk in Sluis. Naast hun eigen werk schrijven ze aan een publicatie(reeks) voor Sluis (proza, poëzie, essay, column, fictie en een blog), geven lezingen en workshops en zijn via social media beschikbaar voor publiek. Burgemeester van der Laan is de officiële beschermheer van de Literaire Residentie Sluis en is als zodanig beschikbaar. Voor de realisatie in 2014: doe mee met uw know-how, capaciteit (b.v. publiciteit en social media) en aanvullende sponsoring van € 75.000,- is nodig.
 • Samenwerking Brandweer en Veiligheidsregio’s Amsterdam en Sluis
  Er start een project om kennis en menskracht uit te wisselen tussen de Brandweer van Sluis en Amsterdam (sinds 1 januari 2013 georganiseerd als ‘Veiligheidsregio’s’). B.v. tekorten brandweer-personeel in Sluis opvangen met zomer-werk-vakanties van Amsterdamse brandweerlieden, stage-plaatsen in Amsterdam voor bevelvoerders uit Sluis en Amsterdam wil ervaring opdoen met flexibele voertuigen die men in Sluis gebruikt. Verder ook samenwerking v.w.b. wervingsbeleid vrijwilligers. Voor de realisatie in 2014: doe mee met uw know-how, capaciteit en aanvullende sponsoring van € 10.000,- is nodig.
 • Werkconferentie netwerkversterking ondernemers/burgers Amsterdam en Sluis/Z-Vl.
  In het voorjaar van 2014 vindt een werkconferentie plaats waar u ook voor wordt uitgenodigd. Dit is gericht op netwerkversterking en aanjagen van concrete projecten. Hierdoor kan de stedenband en de relaties tussen Amsterdam en Sluis/Zeeuws-Vlaanderen zich verbreden en versterkt worden. Voor de realisatie: doe mee met capaciteit en organisatie en aanvullende sponsoring van € 10.000,-.
 • Amsterdamse arme jongeren op vakantie in Sluis
  In de meivakantie 2014 gaan circa 15 Amsterdamse jongeren afkomstig uit arme gezinnen op vakantie in Sluis. Partners in Amsterdam worden opgeroepen om deze concrete uitvoering door Sluis en Amsterdam te ondersteunen met know-how en capaciteit.


Op 30 september jl. was burgemeester van der Laan in Sluis. Bekijk hier de video.

Doet u mee met Amsterdam Verantwoordelijke Hoofdstad? Uw reactie graag via:
Projectcoördinator: Stephan Steverink, steverink@casteller.nl , +31 (0)6 122 46 763

Stephan    Stephan

Met oog voor mens, millieu en maatschappij