backgroundsarphatistraat

Het nieuwe regeerakkoord in het kort 11/2012

Regeerakkoord

Het nieuwe, nieuwe, nieuwste regeerakkoord in het kort...
De inkomensafhankelijke zorgpremie gaat niet door, maar er komen aanpassingen in het belastingstelsel. Wat verandert er nu precies? Een overzicht.

- De zorgtoeslag blijft. De toeslag is een tegemoetkoming in de zorgkosten.

- De tarieven van de belastingschijven blijven gelijk. De belastingschijf van 42 procent gaat dus NIET naar 38 procent, die van 52 gaat dus NIET naar 49 procent.

- De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd met respectievelijk 75 euro en 388 euro.

- De algemene heffingskorting wordt met 3 procent afgebouwd voor inkomens tussen 20.935 euro en 62.941 euro.

- De arbeidskorting voor de hoogste inkomens wordt afgebouwd tot nul bij ruim 110.000 euro.

- 250 miljoen euro extra voor verzachten ingrepen bij WW en ontslagrecht.

- Met de opbrengst van het beperken van de hypotheekrenteaftrek wordt de derde belastingschijf verlengd, waardoor het voor meer mensen langer duurt voordat ze het hoogste belastingtarief betalen.

Met oog voor mens, millieu en maatschappij