finance

12 koppige 'landelijke directie' van ING bank bij ons op bezoek

Vrijdag 4 december jongstleden werdenwijvereerd met een bezoek van de voltallige landelijke directie van de ING bank. Waarom komt deze delegat ienaar hun kantoor horen wij u denken? Namelijk omdat het management van de ING wat meer feeling wil krijgen met het MKB hebben ze het plan opgevat om periodiek bedrijven te gaan bezoeken. Veel klanten van onze organisatie hebben namelijk het vertrouwen gekregen van deze bank om met een financiering hun bedrijf te gaan opbouwen, zodat vanuit het eigen netwerk van de ING ons kantoor werd getipt als een geschikte relatie om de pilot mee te starten.

Het eerste uur hebben we een presentatie gegeven over ons bedrijf waarna diverse vragen zijn gesteld vanuit de groep, die geinteresseerd aanhoorde wat voor doorgaans positieve ervaringen wij meestal hebben. Vervolgens hebben ze van de gelegenheid gebruik gemaakt om in onze directiekamer nog te vergaderen. Met een afsluitende rondleiding konden beiden partijen terugkijken op een uiterst vruchtbare ochtend. Tegen de lunch liep het bezoek ten einde, maar natuurlijk niet na overhandiging van onze box 4.

Er zijn meteen een aantal vervolgafspraken, gemaakt waardoor onze organisatie een belangrijke kan gaan spelen om bijvoorbeeld bedrijfsfinancieringsaanvragen nog sneller te laten verlopen alsook het mede organiseren van permanente educatie accountantsbijeenkomsten.

Met oog voor mens, millieu en maatschappij