backgroundsarphatistraat

Het nieuwe regeerakkoord in het kort 11/2012

Regeerakkoord

Het nieuwe, nieuwe, nieuwste regeerakkoord in het kort...
De inkomensafhankelijke zorgpremie gaat niet door, maar er komen aanpassingen in het belastingstelsel. Wat verandert er nu precies? Een overzicht.

- De zorgtoeslag blijft. De toeslag is een tegemoetkoming in de zorgkosten.

- De tarieven van de belastingschijven blijven gelijk. De belastingschijf van 42 procent gaat dus NIET naar 38 procent, die van 52 gaat dus NIET naar 49 procent.

- De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd met respectievelijk 75 euro en 388 euro.

- De algemene heffingskorting wordt met 3 procent afgebouwd voor inkomens tussen 20.935 euro en 62.941 euro.

- De arbeidskorting voor de hoogste inkomens wordt afgebouwd tot nul bij ruim 110.000 euro.

- 250 miljoen euro extra voor verzachten ingrepen bij WW en ontslagrecht.

- Met de opbrengst van het beperken van de hypotheekrenteaftrek wordt de derde belastingschijf verlengd, waardoor het voor meer mensen langer duurt voordat ze het hoogste belastingtarief betalen.

Powered by: welCommerce ecommerce makers